Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym kraju wysokość bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo wysokim pułapie (w obecnej chwili jest to blisko 12 procent). Niełatwo mówić o rzetelności statystyk pomimo tego wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie osób bezrobotnych jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie posiadają przychodów a z 2-iej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pieniężnych kompletnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
wyjaśnienie
Jest to na pewno wspaniała informacja dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej niespodziewane wydatki np. konieczność wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego dostanie łączy się z szeregiem wymogów jakie powinno się spełnić. W pierwszej kolejności trzeba stwierdzić, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. złotych zarobku netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).
blog tutaj
Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie posiadają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.