Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.

zobacz tutaj teraz
Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to podstawowe warunki są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 zł winna być zatwierdzona pismem.
dla zadluzonych
Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dodać kolejne zasady. Na ogół są to odsetki, które przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje pewną sumę gotówki (z reguły są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie dostępną.