Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest w ostatnim czasie bardzo znanym zagadnieniem. Informacje na jej temat bywają jednak skrajne. Swój chłodny klimat zawdzięcza przede wszystkim wiadomościom medialnym, które to ostrzegają przed rzekomymi nieprawidłowościami, które się z nią wiążą. Uprzedzają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod pozorem udzielanych pożyczek przechwytywali mieszkania ubogich osób.

Rzeczywistość jawi się być jednak nieco w wyższym stopniu kompleksowa niż w schemacie biedni pożyczkobiorcy i niedobrzy pożyczkodawcy. W każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie powinno się oceniać w sposób ogólny danego zjawiska. Standardowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w pełni bezpieczna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron ma świadomość ściśle na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przydzielane poprzez podmioty prywatne (typowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (oferowane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody podpisywania umów przez równe strony, która to to reguła mieści się polskim KC. Strony umawiają się, że jedna ze stron użycza pożyczki w danej wysokości a 2ga strona zobowiązuje się ją spłacić w danym terminie, wraz z dodatkowymi odsetkami i kosztami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie ma uprawnień banku (np. nie może weryfikować pożyczkobiorcy w BIK). Ubezpiecza się wobec tego poprzez zrealizowanie adnotacji w KW nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to względnie nieskomplikowana struktura od strony prawniczej.